Werkwijze

Onze werkwijze is gericht op persoonlijk contact met de opdrachtgever. Na het eerste telefonische contact komen we graag vrijblijvend langs om samen de situatie te beoordelen. Op basis van uw wensen kan er dan een plan van aanpak opgesteld worden gevolgd door een offerte. Deze offerte nemen we samen door om zo direct al uw vragen te kunnen beantwoorden. Zodra de klant akkoord is met de offerte wordt er een planning voor de verschillende werkzaamheden afgesproken en kan het benodigde materiaal uitgezocht en besteld worden.

Uitvoering werkzaamheden

Bij alle werkzaamheden in of rond uw huizen zullen we ons best doen om overlast te beperken al is dat natuurlijk nooit helemaal te voorkomen. Informeer zelf vooraf zonodig ook uw buren. Waar nodig werken we met stofschermen. Tussendoor ruimen we regelmatig de rommel op en in overleg kunnen we er voor zorgen dat alle restmaterialen afgevoerd worden. Algemeen doen we ons best alle werkzaamheden zoveel als mogelijk ineens uit te voeren zonder oponthoud.

Heldere afspraken

Afhankelijk van de klus ontvangt u bij aanvang van de werkzaamheden een deelfactuur. Bij een grote klus tussendoor zonodig nogmaals. Bij oplevering ontvangt u een duidelijk gespecificeerde rekening van met daarop ook de geleverde materialen. En is er later iets niet in orde dan komen we natuurlijk langs om bijvoorbeeld die klemmende deur te verhelpen.

Offerte of meer informatie

Wij komen graag geheel vrijblijvend langs voor een offerte. U kunt het contactformulier op deze website gebruiken om een afspraak te maken.

Klik hier om onze leveringsvoorwaarden te downloaden.